Program, előadáskivonatok és a résztvevők névsora pdf formátumban

 

 

2015. június 10., szerda

 

10.00 -                   Érkezés, regisztráció

 

10.45                     A konferencia megnyitása

 

11.00 – 13.00        A szekció: Játékelmélet

                              Elnök: Kóczy László

Pintér Miklós: Az axiómák függetlenségéről

Kóczy László: A kockázati mag

Bednay Dezső: A mag stabilitása többoldalú hozzárendelési játékokban

Sziklai Balázs: A nukleolusz kiszámítása kiegyensúlyozott játékokon

Solymosi Tamás: A per-capita nukleolusz számítása kiegyensúlyozott játékokban

 

 

11.00 – 12.40        B szekció: Közgazdasági modellezés I.

                              Elnök: Mádi-Nagy Gergely

Sisakné Fekete Zsuzsa:Nyugdíjmodellezés az MNB-ben, a társadalombiztosítás implicit adósságának számítása

Hajdu Ottó: A többdimenziós szegénység mérésének egy új többváltozós statisztikai módszertana

Csicsman József: A mikroszimuláció alkalmazási lehetőségei a döntés előkészítési munkában

Kovács József Viktor, Mádi-Nagy Gergely: Villamosenergia-piacok hibrid alapú összekapcsolása a társadalmi jólét maximalizálásával

 

12.45 - 14.15         Ebéd

 

14.15 - 15.55         A szekció: Lineáris programozás

                              Elnök: Illés Tibor

Maros István: Optimalizációs szoftver fejlesztése: a Pannon Optimizer esete

Böröcz Péter, Tar Péter, Maros István: Lineáris optimalizáló rendszerek ritkás adatszerkezeteinek összehasonlító vizsgálata

Stágel Bálint, Tar Péter, Maros István: Degeneráció-ellenes technikák hatékony kombinációjának vizsgálata a szimplex algoritmusban

Tar Péter, Stágel Bálint, Maros István: Párhuzamos pivotálási stratégiák a szimplex algoritmusban

Smidla József, Maros István: Numerikusan szélsőségesen instabil feladatok megoldása a szimplex módszerrel


 

14.15 - 15.55         B szekció: Pénzügyi modellezés

                              Elnök: Gerencsér László

Lovics Gábor, G.-Tóth Boglárka: Értékpapír-portfolió Pareto-optimális megoldásainak keresése modern kockázati mértékeket alkalmazva

Csóka Péter, P. Jean-Jacques Herings: Decentralizált klíring pénzügyi hálózatokban

Mádi-Nagy Gergely: Energiapiaci portfólió kockázat alapú optimalizálása likviditási korlátok mellett

Gerencsér László, Mánfay Máté, Gerencsér Balázs: Az empirikus karakterisztikus függvény módszer pénzügyi idősorok elemzésében

 

15.55 - 16.15 Kávészünet

 

16.15 - 17.10         Plenáris előadás

                              Elnök: Maros István

Frank András: Kombinatorikus optimalizálási problémák közös gyökerei I. rész, II. rész, III. rész

 

17.10 - 18.00         Plenáris előadás

                              Elnök: Ligeti Csák

Forgó Ferenc, Komlósi Sándor: Krekó Béla szerepe az operációkutatás tananyagának kidolgozásában és a képzés beindításában a Közgazdasági Egyetemen, Az elemi bázistranszformáció széleskörű alkalmazása Krekó Béla munkásságában

 

19.00                     Ünnepélyes konferencia-vacsora

                              Díjátadások: Egerváry Jenő-emlékérem, Krekó Béla-díj

 


 

2015. június 11., csütörtök

 

9.00 - 10.40          A szekció: Gráfelmélet

                             Elnök: Szántai Tamás

Bernáth Attila, Király Tamás, Pap Gyula: Fenyők és k-fenyők lefogása

Hujter Mihály: Gráfok végesen és végtelenül

Krész Miklós: Kényszerkielégítési problémák és a párosítások strukturális elmélete

Szántai Tamás, Kovács Edith:Hálózatok különböző tulajdonságainak hatása az átjárhatósági valószínűség becslésére

 

9.00 - 10.40          B szekció: Döntéselmélet

                             Elnök: Fülöp János

Bozóki Sándor, Fülöp János: Páros összehasonlítás mátrixokból számolt súlyvektorok Pareto-optimalitása

Ábele-Nagy Kristóf, Bozóki Sándor: A súlyvektor Pareto-optimalitása az egy elemtől eltekintve konzisztens páros összehasonlítás mátrixok esetén

Kéri Gerzson: Páros összehasonlítás mátrixok osztályozása adatbázis készítésével

Marcin Anholcer, Fülöp János: Hálózati optimalizálás alkalmazása preferenciasúlyok páros összehasonlítások segítségével történő meghatározásánál

 

10.40 - 11.00        Kávészünet

 

11.00 - 12.40         A szekció: Alkalmazások I.

Elnök: Borgulya István

Bánhelyi Balázs, Szekeres Gábor, András Szenes, Csete Mária, Csendes Tibor, Lévai Balázs, Zombori Dániel, Mester Abigél: Optimalizálási eljárás fejlesztése komplex nanofotonikai problémára

Borgulya István: Heurisztika a 2D lap-pakolási problémára guillotine feltétellel

Tóth Attila: Nyomtatott áramkörök összeszerelésének optimalizálása több terméktípus esetén

Csendes Tibor, Bársony István, Szalay István: Optimalizálás a műtéti tervezésben

 

11.00 - 12.40        B szekció: Alkalmazások II.

Elnök: Vörös József

Rappai Gábor, Vörös József:Folyamat minőség és sorozat nagyság JIT környezetben

Dobos Imre, Vörösmarty Gyöngyi: Zöld beszállító értékelés a közös súlyok meghatározásával egy DEA modellben

Dobos Imre, Grigory Pishchulov: Hányszor újítsunk fel egy használt terméket egy visszutas logisztikai modellben?

Bajalinov Erik, Dobos Imre, Duleba Szabolcs: Vállalati krízishelyzetek felismerése a termelésben DEA-típusú modellekkel

12.45 - 14.15        Ebéd

 

14.15 - 14.55        Plenáris előadás

                             Elnök: Jordán Tibor

Kis Tamás, Drótos Márton, Györgyi Péter: Gépütemezési problémák nem megújuló erőforrásokkal

 

15.00 - 16.40        A szekció: Implementációk

Elnök: Galambos Gábor

Mészáros Csaba: Implementáció és hardware kölcsönhatása a belső pontos algoritmusokban

Molnár-Szipai Richárd, Illés Tibor: Primál MBU-szimplex algoritmus maximális folyam feladaton

Békési József, Galambos Gábor: Mátrix transzponálás buszokkal rendelkező mesh-architektúrában

Koppány Krisztián, Hajba Tamás: Hibrid regionális input-output modellek kiegyensúlyozási problémái: lehetséges megoldások a GyőRIO modellben

 

15.00 - 16.40        B szekció: Alkamazások III.

                             Elnök: Kosztyán Zsolt Tibor

Hajdu László, Krész Miklós, Tóth Attila: Gráfszínezésen alapuló heurisztikus megoldások a műszakkiosztási feladat megoldására

Árgilán Viktor, Balogh János, Dávid Balázs, Krész Miklós: Ütemezési problémák elemi módszertani megközelítése

Kosztyán Zsolt Tibor, Németh Anikó, Kovács Zoltán: Karbantartási projektek mátrixos-alapú tervezése

Kosztyán Zsolt Tibor: Projektek mátrix-alapú kockázat-elemzése

16.40 - 17.00        Kávészünet

 

17.00 - 18.40        A szekció: Közösségi döntések

Elnök: Tasnádi Attila

Tasnádi Attila: Választókerület-szabdalással kapcsolatos bonyolultságelméleti kérdések

Csató László: Többség vagy arányosság: egy vegyes választási rendszer matematikai modellje

Burka Dávid: Közösségi döntések neurális hálókkal

Csercsik Dávid: Egy energiapiaci kombinatorikus aukció hálózati korlátozásokkal


 

17.00 - 18.40        B szekció: Alkalmazások IV.

Elnök: Kis Tamás

Horváth Markó, Kis Tamás: Több-depós integrált jármű- és vezető ütemezés

Békési József: Valósidejű útvonalkeresés nagyméretű tömegközlekedési hálózaton

Nagy Balázs: Gépi látáson alapuló tájékozódás természetes környezetben

Dávid Balázs, Krész Miklós: Jármű-hozzárendelés a helyközi és távolsági buszközlekedés hosszú távú tervezésében

 

19.30                    Vacsora

 


 

2015. június 12., péntek

9.00 - 10.40          A szekció: Közgazdasági modellezés II.

Elnök: Bessenyei István

Kovács Kristóf, G.-Tóth Boglárka: Minőségi változóval kibővített Stackelberg elhelyezési probléma hálózatokon

Bessenyei István: Endogén korrupció

Berlinger Edina, Lovas Anita, Juhász Péter: Az állami támogatás hatása a projekt- finanszírozásra erkölcsi kockázat és pozitív externáliák mellett

 

9.00 - 10.40          B szekció: Döntéstámogatás

Elnök: Temesi József

Temesi József: Interaktív eljárások a páros összehasonlítási mátrixok elemeinek meghatározására

Németh Zoltán: A nem teljesen kitöltött páros összehasonlítás mátrixokra vonatkozósúlyszámítási algoritmusok online implementációja

Csáji Balázs Csanád:Nem-aszimptotikus konfidencia-halmazok GARCH folyamatok QML becsléseihez

Reicher Regina: CRM informatikai megoldás sikeres bevezetésének vizsgálata

 

10.40 - 11.00        Kávészünet

 

11.00 - 12.40        A szekció: Optimalizálás

                             Elnök: Csendes Tibor

Pál László, Csendes Tibor: Egy módosított helyi kereső eljárás vizsgálata

Vinkó Tamás, Gelle Kitti: Globális optimalizálási feladatok hálózata

Burai Pál: Általánosított konvexitás és az optimalizálás kapcsolata

 

11.00 - 12.40         B szekció: Alkalmazások V.

Elnök: Bertók Botond

Frits Márton, Szili László, Bertók Botond: Ütemezési feladatok megoldása időkorlátos P-gráfokkal

König Éva, Süle Zoltán, Bertók Botond: Ellátási láncok tervezése kétlépcsős P-gráf modell alkalmazásával bizonytalan paraméterek mellett

Baumgartner János, Süle Zoltán, Frits Márton, Tarczali Tünde: Üzleti folyamatok P-gráf alapú optimalizálása erőforráskorlátok figyelembevételével

Bóna Péter: Stratégiai válaszok a változásokra a kiemelkedő teljesítmény érdekében

 

12.45 - 14.00 Ebéd